RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMINO Į DANGŲ IŠKILMĖ. ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIK 19 VAL. RUGPJŪČIO 16 D. (KETVIRTADIENĮ) ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

2013 m. liepos 7 d., sekmadienis

XIV EILINĖ SAVAITĖ

Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė.
Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. (Kol 3, 15a. 16a)
(Posmelis prieš Evangeliją. Sekmadienio skaitiniai)