Kiekvieną dieną nuo 12 iki 13 val. mūsų parapijos bažnyčia atvira norintiems privačiai, asmeniškai melstis. (Įėjimas pro šoninius vartelius.)

KOPLYČIA MŪRO STRĖVININKUOSE


Parapijos teritorijoje yra  koplyčia. Ji įrengta Mūro Strėvininkų socialiniuose globos namuose. Kasmet joje švenčiami Šv. Vincento Pauliečio atlaidai. 

Šv. Mišios Mūro Strėvininkų Socialinių globos namų koplyčioje aukojamos kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį 14 valandą.