PENKTADIENIAIS PO 18 VAL. ŠV. MIŠIŲ VYKSTA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. KVIEČIAME

KOPLYČIA MŪRO STRĖVININKUOSE


Parapijos teritorijoje yra  koplyčia. Ji įrengta Mūro Strėvininkų socialiniuose globos namuose. Kasmet joje švenčiami Šv. Vincento Pauliečio atlaidai. 

Šv. Mišios Mūro Strėvininkų Socialinių globos namų koplyčioje aukojamos kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį 14 valandą.