RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMINO Į DANGŲ IŠKILMĖ. ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIK 19 VAL. RUGPJŪČIO 16 D. (KETVIRTADIENĮ) ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

2013 m. liepos 8 d., pirmadienis

XIV EILINĖ SAVAITĖ


Mūsų išganytojas Jėzus Kristus sunaikino mirtį ir 
nušvietė gyvenimą savo Evangelija. (2 Tim 1, 10)


 "Jokūbo kopėčios" Romos katakombose prie via Latina.