ŠV. MIŠIŲ LAIKASPAMALDŲ TVARKA ŽIEŽMARIŲ BAŽNYČIOJE GEGUŽĖS MĖNESĮSekmadienis 10 val.  ir 12 val.

Pirmadienis -18 val. 

Antradienis - 18 val. 

Trečiadienis - 18 val. 

Ketvirtadienis - 18 val.

Penktadienis 9 val. ir 18 val. 

Šeštadienis 10 val. ir 18 val.