2019 m. sausio 20 d., sekmadienis

2019 m. sausio 13 d., sekmadienis

Pamaldų tvarka  nuo 2019 m. nuo sausio 14 d. 


Šiokiadieniais:
Pr. 9 val.
An.  9 val.
Tr.  9 val.
Kt.  9 val.
Pn.  9 val.

Š.  10 val.
Sk. 10 val. ir 12 val.2019 m. sausio 8 d., antradienis

POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJOS SAUSIO MĖNESIUI. UŽ JAUNIMĄ 


 Jums, jaunime, Mergelė Marija yra džiaugsmo priežastis ir įkvėpimo šaltinis. Pasaulio jaunimo dienos Panamoje tebūna proga kartu su Marija kontempliuoti Kristų. Kiekvienas savo kalba kalbėkime Rožinį už taiką. Prašykite jėgų svajoti ir kurti taiką.

Melskimės, kad jaunuoliai, ypač Lotynų Amerikoje, sekdami Marijos pavyzdžiu atsilieptų į Viešpaties kvietimą skelbti pasauliui Evangelijos džiaugsmą.
 

2019 m. sausio 6 d., sekmadienis

2019 m. sausio 1 d., antradienis

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA


Evangelija (Lk 2, 16–21)
    Piemenys nusiskubino į Betliejų ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta.
    Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose.
  

2018 m. gruodžio 30 d., sekmadienis

I SEKMADIENIS PO KALĖDŲ

ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPASEvangelija (Lk 2, 41–52)
    Jėzaus gimdytojai kasmet ateidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų.
    Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę.
    Pagaliau po trijų dienų rado jį Šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs“.
    O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?!“ Bet jie nesuprato jo žodžių.
    Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje.
    O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse.
Pamaldų tvarka 2019 metų sausio mėnesį

Sausio 4 dieną 9 val. ir 18 val.

Šiokiadieniais pamaldų nebus.

Šeštadieniais 10 val.

Sekmadieniais 10 val.

2018 m. gruodžio 29 d., šeštadienis