2019 m. rugpjūčio 18 d., sekmadienis

XX EILINIS SEKMADIENIS

Evangelija (Lk 12, 49–53) 
    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų! Aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys!
    Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėn taikos? Ne, sakau jums, ne taikos, o nesantarvės. Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: trys prieš du ir du prieš tris. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną; anyta prieš marčią, ir marti prieš anytą“.

2019 m. rugpjūčio 11 d., sekmadienis

2019 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis

2019 m. rugpjūčio 4 d., sekmadienis

2019 m. rugpjūčio 3 d., šeštadienis

POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJOS RUGPJŪČIO MĖNESIUIKokį pasaulį paliksime ateities kartoms? 
Palikime pasaulį su šeimomis. Rūpinkimės šeimomis, nes jos yra ateičiai rengiančios mokyklos, laisvės erdvės, humaniškumo židiniai. Pasistenkime, kad jos neužmirštų asmeninės ir bendruomeninės maldos. Melskimės, kad maldos ir meilės dėka šeimos ugdytų humaniškumą.

2019 m. liepos 26 d., penktadienis

Rugpjūčio 4 dieną (sekmadienį) Šv. Mišio bus aukojamos tik 10 val.

2019 m. liepos 21 d., sekmadienis