2022 m. gegužės 28 d., šeštadienis

 Kristaus žengimas į dangų (Šeštinės)

Evangelija (Lk 24, 46–53) 

    Jėzus pasakė savo mokiniams: 
    „Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai.
    Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano Tėvas. Jūs pasiliksite mieste, kol būsite apdovanoti jėga iš aukštybių“.
    Jėzus nusivedė mokinius palei Betaniją ir, iškėlęs rankas, palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui, didelio džiaugsmo kupini, sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą.

2022 m. gegužės 14 d., šeštadienis

 


Gegužės 15 dieną, sekmadienį Žiežmarių parapijoje - Švč. Sakramento adoracija.

2022 m. gegužės 7 d., šeštadienis

 

2022 m. gegužės 6 d., penktadienis

Gyvoji maldos grandinė gegužės 15 d.Gegužės 15 dieną, sekmadienį, Žiežmarių parapijoje vyks Švč Sakramento adoracija.


 "Nėra veiksmingesnio bei patikimesnio būdo pasiekti tvirtą bei ilgalaikę taiką pasaulyje kaip Švč. Sakramento garbinimas" - Jonas Paulius II

Gegužės 18 d., minint Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro globėjo Šv. Jono Pauliaus II-ojo gimtadienį, jau antrąjį kartą kviečiame jaunus žmones jungtis į gyvąją maldos grandinę meldžiantis už mūsų brolius ir seseris Ukrainoje. 
 Gyvosios maldos grandinės centras - adoracijos malda, kurios metu jaunimas visose vyskupijos parapijose yra kviečiamas prašyti Šv. Jono Pauliaus II užtarimo. Praėjusių metų gegužės 18-ąją Kaišiadorių vyskupijoje adoracijos malda apjungė 13 vyskupijos parapijų ir daugiau nei 200 šimtus jaunuolių, kviečiame ir šiais metais tuo pačiu laiku, gegužės 18 d., visų parapijų jaunimą, jų mokytojus, katechetus, draugus bei artimuosius sujungti širdis į vieną bendrą maldą už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje.
Gegužės 18 dieną melsimės viena širdimi su visu Kaišiadorių vyskupijos jaunimu. Parapijai užsiregistravus, ji bus įtraukta į bendrą maldos žemėlapį.

2022 m. gegužės 3 d., antradienis

2022 m. balandžio 30 d., šeštadienis

PAMALDŲ TVARKA ŽIEŽMARIŲ BAŽNYČIOJE GEGUŽĖS MĖNESĮ

Sekmadienis 10 val. ir 12 val.
Pirmadienis -18 val.
Antradienis - 18 val.
Trečiadienis - 18 val.
Ketvirtadienis - 18 val.
Penktadienis 9 val. ir 18 val.
Šeštadienis 10 val. ir 18 val.

 

2022 m. balandžio 23 d., šeštadienis

 Dėkojame Jums, kad remiate mūsų parapijos bažnyčią.


  Auką bažnyčios išlaikymui galite atnešti į bažnyčią arba pervesti į parapijos banko sąskaitą.

Rekvizitai

Banko sąskaita
Luminor bankas:
Sąskaitos numeris: LT374010040500061003
Pavadinimas:
Žiežmarių šv. Apaštalo Jokūbo parapija