Kiekvieną dieną nuo 12 iki 13 val. mūsų parapijos bažnyčia atvira norintiems privačiai, asmeniškai melstis. (Įėjimas pro šoninius vartelius.)

2021 m. vasario 22 d., pirmadienis

2021 m. vasario 21 d., sekmadienis

 

2021 m. vasario 14 d., sekmadienis
Nuo šių 2021 metų vasario 17 dienos (trečiadienio) atnaujinamos viešos pamaldos Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje:


Pamaldų tvarka Žiežmarių bažnyčioje:

Sekmadienis 10 val.  ir 12 val.

Pirmadienis - 9 val. 

Antradienis - 9 val. 

Trečiadienis - 9 val. 

Ketvirtadienis - 9 val.

Penktadienis 9 val. val. 

Šeštadienis 10 val. 

 

VI eilinis sekmadienis


 

2021 m. vasario 13 d., šeštadienis

 

2021 m. vasario 12 d., penktadienis

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems (INFO 33)


   Brangūs broliai ir seserys, 
     netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus kviečia iš naujo atrasti šį metą kaip malonės laiką, kaip galimybę įžengti į artimą bendrystę su Dievu, į bendrystę, kurios jókios grėsmės iš mūsų negali atimti. Pelenų trečiadienio Evangelijos skaitinys atskleidžia, kokios priemonės yra tinkamiausios Gavėnios metu atsinaujinti: tai – malda, artimo meilės darbai ir pasninkas.

2021 m. vasario 6 d., šeštadienis

2021 m. sausio 30 d., šeštadienis

 

Iki vasario 17 d. vyksta Lietuvos gyventojų surašymas

KVIEČIAME internetu užpildyti anketą (tik 4 klausimai) 

ir nurodyti savo išpažįstamą tikėjimą.

 
 Lietuvos statistikos departamentas kas dešimt metų organizuoja gyventojų ir būstų surašymą. Paskutinio gyventojų ir būstų surašymo, kuris vyko 2011 metais, duomenimis, Lietuvos gyventojai priklausė 59-ioms skirtingoms religinėms bendruomenėms, o katalikai sudarė 77,3% gyventojų. Šiais metais gyventojai pirmą kartą bus surašomi nebeaplankant jų namuose, todėl siekiant parengti ir paskelbti statistinę informaciją apie gyventojus pagal išpažįstamą tikėjimą, tautybę, gimtąją kalbą ir kitų kalbų mokėjimą, Lietuvos statistikos departamentas sausio 15 d. pradėjo internetinę gyventojų apklausą, truksiančią iki vasario 17 d. Statistinio tyrimo metu gyventojų bus klausiama, kokia jų tautybė, gimtoji kalba, kokių dar kalbų moka, kokį tikėjimą išpažįsta. Siekiant užtikrinti statistinio tyrimo rezultatų kokybę ir reprezentatyvumą, pasibaigus internetinei apklausai, iš gyventojų registro planuojama atrinkti apie 40 tūkst. nedalyvavusių internetinėje apklausoje gyventojų, kuriuos apklaus klausėjai. Minėtame statistiniame tyrime galima dalyvauti puslapyje surasymas.stat.gov.lt. Prie tyrimo anketos prisijungiama per Elektroninius valdžios vartus arba suvedus asmens kodą ir galiojančio dokumento numerį. Užpildyti anketą užtruks vos kelias minutes, nes atsakyti reikės tik į 4 klausimus.