2021 m. gegužės 14 d., penktadienis

Raginimas

 Gegužės 16 dieną, sekmadienį, tikinčiuosius raginame rinktis į Šv. Mišias 8.30 val.  arba 12 val.

10 valandą Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas teiks Sutvirtinimo sakramentą. Žmonių skaičius dėl pandemijos yra ribojamas.

Ačiū už supratingumą


parapijos klebonas kun. Rokas Puzonas

2021 m. gegužės 9 d., sekmadienis

 

2021 m. gegužės 8 d., šeštadienis

 POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJOS GEGUŽĖS MĖNESIUI   Popiežius prašo melstis už teisingą finansų tvarkymą, kad už tai atsakingi asmenys bendradarbiautų su vyriausybėmis, saugotų piliečius nuo pavojų. „Tikroji ekonomika, kurianti darbo vietas, išgyvena krizę. Labai daug žmonių neturi darbo, tačiau finansų rinkos niekada nebuvo tokios išpūstos, kaip dabar. Kaip labai finansų pasaulis yra nutolęs nuo paprastų žmonių gyvenimo! Jei finansai nereguliuojami, jie tampa gryna spekuliacija. Tokia padėtis yra netvari ir pavojinga. Kad vargstantieji nekentėtų skaudžių šios sistemos padarinių, finansinės spekuliacijos turi būti kruopščiai reguliuojamos. Spekuliacijos. Noriu pabrėžti šį terminą. Finansai tetarnauja žmonėms ir tepadeda rūpintis mūsų bendrais namais!   
 Dar nevėlu pradėti visuotinių pokyčių procesą, kad ekonomika būtų teisingesnė, įtraukesnė ir tvaresnė. Tai įmanoma!“

2021 m. gegužės 2 d., sekmadienis

 


Malda Šventajai Šeimai

(pagal Amoris laetitia)

Jėzau, Marija ir Juozapai,
su pasitikėjimu kreipiamės į jus, – jumyse spindi tikroji meilė.

Šventoji Nazareto Šeima, padaryk ir mūsų šeimas
bendrystės bei maldos vietomis, tikromis Evangelijos mokyklomis ir mažomis namų Bažnyčiomis.

Šventoji Nazareto Šeima, tenelieka mūsų šeimose prievartos, užsisklendimo ir susiskaldymo,
o kiekvienas, kuris buvo įskaudintas ar papiktintas, tepatiria paguodą ir išgydymą.

Šventoji Nazareto Šeima, padėk visiems suvokti, kokia yra graži šeima Dievo sumanyme, ir saugoti ją šventą bei nepažeistą.

Jėzau, Marija ir Juozapai, išgirskite ir išklausykite mūsų maldavimą.
Amen!

Malda už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą

Visagali amžinasis Tėve, nuolankiai meldžiame Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, atleisk mums mūsų tautos nuodėmes, duok jėgų priimti Tave atmetančius, padėk išsaugoti Tėvynės laisvę ir apginti šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą. Tėve, savo gailestingosios meilės jėga sustabdyk blogį ir apšviesk žmonių protus bei širdis pasirinkti gėrį. Amen.

 

2021 m. balandžio 30 d., penktadienis

 Nuo šių 2021 metų gegužės 1 dienos  pamaldos Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje:Sekmadienis 10 val.  ir 12 val.

Pirmadienis -18 val. 

Antradienis - 18 val. 

Trečiadienis - 18 val. 

Ketvirtadienis - 18 val.

Penktadienis 9 val. ir 18 val. 

Šeštadienis 10 val. ir 18 val.

2021 m. balandžio 25 d., sekmadienis

2021 m. balandžio 24 d., šeštadienis