2020 m. lapkričio 29 d., sekmadienis

 

2020 m. lapkričio 28 d., šeštadienis

2020 m. Advento kalendorius.

2020 m. lapkričio 22 d., sekmadienis

 

2020 m. lapkričio 8 d., sekmadienis

PAMALDŲ LAIKAS ŽIEŽMARIŲ BAŽNYČIOJE

 


 
SEKMADIENIS: 10 val., 12 val.
 PIRMADIENIS: 9 val. 
ANTRADIENIS: 9 val.
 TREČIADIENIS: 9 val. 
KETVIRTADIENIS: 9 val. 
PENKTADIENIS: 9 val. ir 18 val. 
ŠEŠTADIENIS: 10 val. ir 18 val.

 

2020 m. lapkričio 4 d., trečiadienis

 

Informacija dėl Bažnyčios veiklos 2020 m. lapkričio 7–29 d. (INFO-22) 

 Reaguodami į susiklosčiusią epidemiologinę padėtį, Lietuvos vyskupai, perimdami kaimyninių šalių patirtį bei atsižvelgdami į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje, nusprendė, kad nuo lapkričio 7 d. 00 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, šv. Mišios bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių. Tikintieji įleidžiami į bažnyčią su burną ir nosį dengiančiomis kaukėmis, išlaikomas saugus atstumas tarp pamaldų dalyvių (10 kv. m ploto vienam žmogui ir laikantis ne mažesnio kaip 2 m atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių)). Besimeldžiantys lauke tikintieji turi laikytis 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Jaučiant simptomus, būdingus peršalimo ligoms, verčiau susilaikyti nuo Eucharistijos šventimo bažnyčioje, o šv. Mišiose dalyvauti likus namie ir naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis. Kaip ir pirmojo karantino metu, Lietuvos vyskupai ir toliau artimai bendradarbiauja su kompetentingomis valstybės institucijomis priimdami prevencijos priemones, adekvačias besikeičiančiam pandemijos lygiui Lietuvoje. Kviečiame nesiliauti nuoširdžiai Dievui užtarti vieni kitus: palaikyti malda ligonius, prašyti stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems, kurie valstybėje priima sprendimus bei užtikrina sklandų mūsų visuomenės gyvenimą. Išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems! Lietuvos vyskupų konferencijos informacija


POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJOS LAPKRIČIO MĖNESIUI

Dirbtinis intelektas yra dabartinės epochos kaitos pagrindas. Robotika,
jei ji susieta su bendrojo gėrio siekimu, gali padaryti pasaulį geresnį.
Tačiau, jei technologijų pažanga didina nelygybę, ji nėra tikra pažanga.
Visas pažangos procesas turi gerbti žmogaus asmens orumą ir kūriniją.
Melskimės, kad robotikos ir dirbtinio intelekto pažanga
visada tarnautų žmonijai.

 

2020 m. spalio 31 d., šeštadienis

 

 Kapinių lankymas Vėlinių oktavos metuLapkričio 4 d. Trečiadienį.

 1. Turloviškių km. kapinėse: 11 val.
 2. Skudenių km. kapinėse: 11 val. 30
 3. Mūro Strėvininkų kapinėse: 12 val.
 4. Graužų km. kapinėse: 12 val.30
 5. Burbiškių km. kapinėse: 13 val.

Lapkričio 5 d. Ketvirtadienį.

 1. Medinių Strėvininkų km. kapinėse: 11 val.
 2. Žideikiškių k. kapinėse: 11 val. 30
 3. Morkūnų km. kapinėse: 12 val.
 4. Bublių km. kapinėse: 12 val. 30
 5. Antakalnio km. kapinėse: 13 val.
 6. Stoniavos km. kapinėse: 13 val. 30
Lapkričio 6 d. Penktadienį.

 1. Kairiškių km. kapinėse: 10 val. 30
 2. Juknonių km. kapinėse: 11 val.
 3. Pakertų km. kapinėse: 11 val. 30 
 4. Kibučių km. kapinėse: 12 val.
 5. Buividonių km. kapinėse: 12 val. 15
 6. Dainių km. kapinėse: 12 val. 30
 7. Slabados km. kapinėse: 13 val.
 8. Balcariškių km. kapinėse: 13 val. 30
Lapkričio 7 d. Šeštadienį

 1. Bačkonių km. kapinėse: 11 val. 30
 2. Kudonių km. kapinėse: 12 val.
 3. Strošiūnų km. kapinėse: 13 val.
 4. Vladikiškių km. kapinėse: 13 val. 30

Klebonas Rokas Puzonas ( Tel. Nr. 8-659 27 955)

 
Informacija dėl sielovados pandemijos labiau paveiktuose šalies regionuose (INFO-21)

 2020 m. spalio 30 d.
 Lietuvoje sparčiai didėjant susirgimų COVID-19 skaičiui, o valstybei ėmusis papildomų priemonių gyventojų sveikatai apsaugoti, nuoširdžiai dėkojame stovintiems pirmosiose kovos su pandemija gretose – medikams, slaugytojams, savanoriams, Caritas darbuotojams bei visiems, kurie lydi jų misiją savo malda.