RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMINO Į DANGŲ IŠKILMĖ. ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIK 19 VAL. RUGPJŪČIO 16 D. (KETVIRTADIENĮ) ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

2018 m. rugpjūčio 15 d., trečiadienis

2018 m. rugpjūčio 13 d., pirmadienisRUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMINO Į DANGŲ IŠKILMĖ. ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIK 19 VAL.

RUGPJŪČIO 16 D. (KETVIRTADIENĮ) ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

2018 m. rugpjūčio 12 d., sekmadienis

2018 m. rugpjūčio 5 d., sekmadienis

2018 m. rugpjūčio 3 d., penktadienis

POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJOS RUGPJŪČIO MĖNESIUI2018 m. liepos 29 d., sekmadienis


ŠV. APAŠTALAS JOKŪBAS, ŽIEŽMARIŲ PARAPIJOJE -ATLAIDAI 


Evangelija (Mt 20, 20–28) 
    Prie Jėzaus prisiartino Zebediejaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir, parpuolusi prie jo kojų, norėjo kažko prašyti.
    Jėzus paklausė: „Ko nori?“
    Toji atsakė: „Sakyk, kad šiuodu mano sūnūs tavo karalystėje sėdėtų vienas tavo dešinėje, o kitas kairėje“.
    Jėzus atsakė: „Nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu?“
    Jie atsakė: „Galime“.
    Tuomet jis tarė: „Mano taurę, tiesa, jūs gersite, bet sėdėti mano dešinėje ar kairėje – ne mano reikalas jums duoti; tai bus tiems, kuriems mano Tėvo paskirta“.
    Tai išgirdę, kiti dešimt mokinių supyko ant tų brolių.
    O Jėzus, pasivadinęs juos pas save, tarė: „Jūs žinote, kad pagonių valdovai pavergia tautas ir didikai joms viešpatauja. Tarp jūsų neturi taip būti. Jei kas iš jūsų nori būti didesnis, tebūnie jūsų tarnas, ir kas panorės būti pirmasis, tebūnie jūsų vergas. Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkimo už daugelį“.


2018 m. liepos 23 d., pirmadienis

Į JAUNIMO SUSITIKIMĄ SU POPIEŽIUMI VILNIUJE KVIES SPECIALI GIESMĖ