PENKTADIENIAIS PO 18 VAL. ŠV. MIŠIŲ VYKSTA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. KVIEČIAME

2023 m. balandžio 1 d., šeštadienis

PAMADŲ TVARKA VELYKŲ TRIDIENYJE 


Didysis ketvirtadienis (balandžio 6 d.) Šv. Mišios Viešpaties paskutinės vakarienės atminimui 18 val.

Didysis Penktadienis (balandžio 7 d.) 

 Viešpaties kančios pamaldos 18 val.  

Didysis Šeštadienis (balandžio 8 d.) Velyknakčio pamaldos 20 val. 

(Atsinešti Krikšto žvakę ir indelį su vandeniu).

Viešpaties Prisikėlimas (Velykos) (balandžio 9 d.) Velykų ryto pamaldos 8 val.

Po šv. Mišių bus laiminami valgiai.


Antra Šv. Velykų diena (balandžio 10 d.) šv. Mišios 10 val. 

2023 m. kovo 27 d., pirmadienis

Žiežmarių Caritas prašo pagalbos rūbais ir batais suaugusiems


 

Žiežmarių Caritas prašo pagalbos rūbais ir batais suaugusiems

Tik dvi savaites Žiežmarių būstinėje bus surenkami ir dalinami rūbai ir batai.
Kovo 28, 29 dienomis, balandžio 4, 5 dienomis.
Antradieniais nuo 15 val. iki 17 val.
Trečiadieniais nuo 18 val. iki 19 val.
Rūbai ir batai turi būti tvarkingi.

Kontaktinis tel. 8670 49859

2023 m. kovo 25 d., šeštadienis

2023 m. kovo 19 d., sekmadienis

2023 m. kovo 12 d., sekmadienis

2023 m. kovo 9 d., ketvirtadienis

KOVO 11 DIENOS PAMALDŲ LAIKAS

 


Kovo 11 dieną Žiežmarių Bažnyčioje Šv. Mišios už Lietuvą 12 val. 

13 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Žiežmarių kultūros centre.

2023 m. kovo 5 d., sekmadienis

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS


 

EvangelijaMt 17, 1–9

Jo veidas sužibo kaip saulė

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.


Anuo metu Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo.

Tuomet Petras ir sako Jėzui: „Viešpatie, gera mums čia būti! Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines: vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui.“

Dar jam tebekalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo!“ Tai išgirdę, mokiniai parpuolė kniūbsti, labai išsigandę.

Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: „Kelkitės, nebijokite!“ Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų.

Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: „Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių.“

Tai Viešpaties žodis.