2020 m. vasario 23 d., sekmadienis

2020 m. vasario 16 d., sekmadienis2020 m. vasario 9 d., sekmadienis

Popiežiaus Pranciškaus žinia 28-osios Pasaulinės ligonių dienos proga


Popiežius Pranciškus

Žinia 28-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2020 m.)

2020 m. vasario 11 d.
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28)
1. Jėzaus tariami žodžiai: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28), nurodo slėpiningą malonės kelią, apsireiškiantį paprastiesiems ir teikiantį atgaivą išsekusiems ir nuvargusiems.

2020 m. vasario 8 d., šeštadienis

POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJOS VASARIO MĖNESIUI

2020 m. vasario 2 d., sekmadienis

2020 m. vasario 1 d., šeštadienis

KALĖDOJIMO GRAFIKAS VASARIO 3-7 DIENOMISVasario 3 d. (pirmadienį) nuo 17 val. 30  Žaslių g. 68 namo I laiptinę.

Vasario 4 d. (antradienį) nuo 17 val. 30 Žaslių g. 68 namo II laiptinę.

Vasario 6 d. (ketvirtadienį) nuo 17 val. 30 Žaslių g. 70 namo I laiptinę.

Vasario 7 d. (penktadienį) no 17 val. 30 Žaslių g. 70 namo II laiptinę.

2020 m. sausio 26 d., sekmadienisKALĖDOJIMO GRAFIKAS NUO SAUSIO 27 IKI VASARIO 1 D

Sausio 27 d. (Pirmadienį) nuo 17 val. Žaslių g. 62 A daugiabutį namą.
Sausio 28d. (Antradienį) nuo 14 val. Sodininkų g-vę.
Nuo 15 val. Žaliosios g-vę.
Nuo 17 val. Narimanto 46 namą.
Nuo 18 val. Narimanto 44 namą.

Sausio 29 d. (Trečiadienį) nuo 16 val. Vyšnių g-vę.
Nuo 17 val. Narimanto 35 namą.
Nuo 17 val. 30 Narimanto 33 namą.

Sausio 30 d. (Ketvirtadienį) nuo 17 val. 30 Žaslių g. 64 namą.

Sausio 31 d. (Penktadienį) nuo  nuo 16 val. Sodų 16 namą.
Nuo 17 val. 30 Sodų g. 14 namą.
Vasario 1 d. (Šeštadienį) nuo 14 val. Žaslių 66 namą.