2018 m. lapkričio 11 d., sekmadienis

2018 m. lapkričio 10 d., šeštadienis

Nuo lapkričio 12 dienos keičiasi pamaldų tvarka

Pirmadienį 9 val.

Antradienį 9 val.

Trečiadienį 9 val.

Ketvirtadienį 9 val.

Penktadienį 9 val.

Šeštadienį 10 val. ir 18 val.

Sekmadienį 10 val. ir 12 val.


Š. m. lapkričio 13 d. (antradienį) ir lapkričio 14 d. (trečiadienį) Žiežmarių bažnyčioje pamaldų nebus.

2018 m. lapkričio 7 d., trečiadienis

POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJA. UŽ TAIKĄ

2018 m. lapkričio 4 d., sekmadienis

2018 m. spalio 28 d., sekmadienis

PAMALDŲ TVARKA VĖLINIŲ OKTAVOJE

Lapkričio 1 d. (ketvirtadienį). Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios aukojamos 10 val. 12 val. (Suma). 

Po sumos 13.30 val. - gedulinga procesija į Žiežmarių kapines. 

18 val. Gedulingos Šv. Mišios už mirusius. 

Lapkričio 2 d. (penktadienį). Mirusiųjų minėjimo diena (Vėlinės). Šv. Mišios 10 val., 12 val. ir 18 val. 

16.30 val. bus giedamas Švč. Jėzaus vardo rožinis už mirusius.

Lapkričio 3 dieną. (šeštadienį) Šv. Mišios aukojamos 10 val. ir 18 val. 

Lapkričio 4 dieną  (sekmadienį) 
Šv. Mišios aukojamos įprastu laiku -10 val. ir 12 val. (Suma).

Nuo pirmadienio, lapkričio 5 d. (Vėlinių oktavoje)
Šv. Mišios aukojamos 9 val. ryte ir 18 val. vakare. 


Kapinių lankymas

Lapkričio 3 dieną (šeštadienį):

Turloviškių kaimo kapinės - 11 val.
Skudenių kaimo kapinės - 11.30 val.
Mūro Strėvininkų kaimo kapinės - 12.00 val.
Graužų kaimo kapinės - 12.30 val.
Burbiškių kaimo kapinės - 13.00 val.
Liutonių kaimo kapinės - 13.30


Lapkričio 5 d. (pirmadienį):

Bačkonių kaimo kapinės - 11.00 val.
Kudonių kaimo kapinės - 11.30 val.
Strošiūnų kaimo kapinės - 12.00 val.
Vladikiškių kaimo kapinės - 12.30 val.

Lapkričio 6 d. (antradienį):

Medinių Strėvininkų kaimo kapinės - 11.00 val.
Žideikiškių kaimo kapinės - 11.30 val.
Morkūnų kaimo kapinės - 12.00 val.
Bublių kaimo kapinės - 12.30 val.
Antakalnio kapinės - 13.00 val.
Stoniavos kaimo kapinės - 13.30 val.

Lapkričio 7 d. (trečiadienį):

Kairiškių kaimo kapinės - 10.30 val.
Juknonių kaimo kapinės - 11.00 val.
Pakertų kapinės - 11.30 val.
Kibučių kapinės - 12.00 val.
Buividonių kapinės - 12.15 val.
Dainių kapinės - 12.30 val.
Slabados kapinės - 13.00 val.
Balceriškių kapinės - 13.30 val.XXX EILINIS SEKMADIENISEvangelija (Mk 10, 46–52)
    Iškeliaujant Jėzui su mokiniais ir gausinga minia iš Jericho, aklasis elgeta Bartimiejus (Timiejaus sūnus), sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jėzus iš Nazareto, jis pradėjo garsiai šaukti: „Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs! „Daugelis jį draudė, kad nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!“
    Jėzus sustojo ir tarė: „Pašaukite jį“. Žmonės pašaukė neregį, sakydami: „Nenusimink! Kelkis, jis tave šaukia“. Tasai, nusimetęs apsiaustą, pašoko ir pribėgo prie Jėzaus. Jėzus prabilo į jį: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“
    Neregys atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!“
    Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave“. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu. 

2018 m. spalio 21 d., sekmadienis

2018 m. spalio 17 d., trečiadienis

Popiežiaus maldos intencija 2018 spaliui: už pašvęstuosius