2022 m. sausio 15 d., šeštadienis

2022 m. sausio 8 d., šeštadienis

2022 m. sausio 6 d., ketvirtadienis

 

2022 m. sausio 5 d., trečiadienis

Popiežiaus maldos intencijos sausio mėnesiui (2022)


 

Melskimės už diskriminaciją ir religinį persekiojimą patiriančius žmones, kad
 visuomenėse, kuriose jie gyvena, jie visada būtų pripažįstami ir būtų gerbiamas
 jų orumas, kurį suteikia buvimas broliais ir seserimis. 

Kaip gali būti, kad tiek daug religinių mažumų šiandien patiria diskriminaciją
 ar persekiojimą? 
Kodėl leidžiame, kad šiais laikais civilizuotose visuomenėse žmonės būtų persekiojami
 vien dėl to, kad viešai išpažįsta savo tikėjimą? Tai ne tik nepriimtina, bet ir nežmoniška.
 Tai beprotybė. Religinė laisvė neapsiriboja vien kulto laisve, vien leidimu minėti
 šventadienius, bet ji verčia mus pripažinti kitą žmogų su jo skirtingumu ir atpažinti 
jame tikrą brolį. Kaip žmonės turime labai daug bendra ir galime gyventi kartu, 
priimdami skirtumus, džiaugdamiesi, jog esame broliai ir seserys. 
Tegul skirtumai – maži ir esminiai skirtumai, tokie, kaip religinis skirtingumas, 
neužgožia mus visus vienijančios brolybės. Visada rinkimės brolybės kelią, nes,
 jei nebūsime broliai, pralaimėsime.

2022 m. sausio 1 d., šeštadienis

2021 m. gruodžio 25 d., šeštadienisBrangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!

Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. (Lk 2,10-11)

Tik ką perskaitėme Evangelijoje užrašytus angelo žodžius, ištartus Betliejaus piemenims. Bet giliausia prasme šitie žodžiai yra paties Viešpaties žodžiai mums. Kiekvienam ir kiekvienai iš mūsų. Tai nepaprasti žodžiai. Jie džiaugsmu pripildo visus nuo pat kūdikystės. Kalėdinė nuotaika, Kristaus gimimo Mišių liturgija, prakartėlė, kalėdinės giesmės, papuošta eglutė, džiaugsmu šeimos narius suburiantis Kūčių ir Kalėdų šventinis stalas... Pasijuntame tikrai Dievo mylimais žmonėmis.

2021 m. gruodžio 24 d., penktadienis

 

  Mieli parapijiečiai,

Dėkojame Jums, kad remiate mūsų parapijos bažnyčią.

Šiais metais nebus galimybės aplankyti parapijiečių dėl susiklosčiusios pandemijos. Parapija turi nemažai skolos, prasidėjo  šildymo sezonas. 

  Auką bažnyčios išlaikymui galite atnešti į bažnyčią arba pervesti į parapijos banko sąskaitą.

Rekvizitai

Banko sąskaita
Luminor bankas:
Sąskaitos numeris: LT374010040500061003
Pavadinimas:
Žiežmarių šv. Apaštalo Jokūbo parapija