2021 m. liepos 26 d., pirmadienis

2021 m. liepos 24 d., šeštadienis

 

2021 m. liepos 19 d., pirmadienis

 


Titulinių atlaidų metu 12 val. Šv. Mišias aukos J. E. vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis.

2021 m. liepos 17 d., šeštadienis

 XVI EILINIS SEKMADIENISEvangelija (Mk 6, 30–34)

      Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O jis tarė jiems: „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite“. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti.
      Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalią vietą. Žmonės pastebėjo juos išplaukiant, ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius.
      Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų.

2021 m. liepos 11 d., sekmadienis

2021 m. liepos 3 d., šeštadienis

 

2021 m. liepos 1 d., ketvirtadienis

Popiežiaus maldos intencija liepai: už socialinę draugystę

 Liepos mėnesį popiežius Pranciškus ir Pasaulinės maldos su popiežiumi tinklas kviečia kartu melstis už socialinę draugystę. „Melskimės, kad konfliktiškose socialinėse, ekonominėse ir politinėse situacijose būtume drąsūs ir aistringi dialogo ir draugystės kūrėjai“, – prašo Šventasis Tėvas.