PENKTADIENIAIS PO 18 VAL. ŠV. MIŠIŲ VYKSTA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. KVIEČIAME

2023 m. sausio 31 d., antradienis

PARAPIJOS SKELBIMAIVasario 2  dieną,  ketvirtadienį - Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) šventė

Šv. Mišios -  10 val. Šventinamos grabnyčių žvakės.

Vasario 5 d., sekmadienį - Šv. Agotos minėjimas. Šventinama duona ir vanduo.2023 m. sausio 30 d., pirmadienis

POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJOS VASARIO MĖNESIUI


Melskimės, kad parapijos, kuriose svarbiausia turi būti bendrystė – asmenų bendrystė, bažnytinė bendrystė – vis labiau taptų tikėjimo, brolybės ir priėmimo bendruomenėmis tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

 Kartais galvoju, kad parapijose ant durų reikėtų pakabinti užrašą: „Įėjimas nemokamas“. Parapijos turi būti svetingos bendruomenės, kuriose nėra biurokratijos, kurių centre yra žmonės ir kuriose galima rasti sakramentų malonę. Jos turi vėl tapti tarnystės ir dosnumo mokyklomis, kurių durys visada atidarytos atstumtiesiems ir saviesiems. Jos turi būti atviros visiems. Parapijos nėra klubai, garantuojantys tam tikrą socialinį statusą. Būkime drąsūs! Permąstykime savo parapijų bendruomenių stilių.

2023 m. sausio 29 d., sekmadienis

IV EILINIS SEKMADIENIS

EvangelijaMt 5, 1–12a

Palaiminti beturčiai dvasia

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus, matydamas minias, užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė:

„Palaiminti beturčiai dvasia, nes jų yra Dangaus Karalystė.

Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti.

Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę.

Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, nes jie bus pasotinti.

Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo.

Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą.

Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais.

Palaiminti persekiojami dėl teisumo, nes jų yra Dangaus Karalystė.

Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.“

Tai Viešpaties žodis.

2023 m. sausio 22 d., sekmadienis

2023 m. sausio 15 d., sekmadienis

2023 m. sausio 14 d., šeštadienis