PENKTADIENIAIS PO 18 VAL. ŠV. MIŠIŲ VYKSTA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. KVIEČIAME

2023 m. liepos 3 d., pirmadienis

Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui

 Melskimės, kad katalikų gyvenimo centre būtų Eucharistijos šventimas, kuris perkeičia žmonių santykius ir atveria susitikimui su Dievu bei broliais ir seserimis.

 Jei iš Mišių išeiname tokie patys, kokie į jas atėjome, vadinasi, kažkas negerai. Eucharistija – tai Jėzaus buvimas, jis giliai perkeičia. Jėzus pas tave ateina ir tave perkeičia. Eucharistijoje Kristus aukoja save, atiduoda save už mus, prašo leisti jam maitinti mūsų pačių ir mūsų brolių bei seserų gyvenimą. Eucharistijos šventimas yra susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi ir kartu raginimas atsiverti pasauliui taip, kaip jis mus mokė. Kiekvieną kartą, kai dalyvaujame Eucharistijoje, Jėzus ateina ir suteikia mums jėgų mylėti taip, kaip jis mylėjo. Jis suteikia mums drąsos išeiti pas kitus, išeiti iš savęs ir su meile atsiverti kitiems.