RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMINO Į DANGŲ IŠKILMĖ. ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIK 19 VAL. RUGPJŪČIO 16 D. (KETVIRTADIENĮ) ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

2013 m. liepos 6 d., šeštadienis

XIII EILINĖ SAVAITĖ
(Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena)

Ištrauka iš šios dienos Evangelijos
(Mt 9, 17)
"Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius, nes antraip vynmaišiai plyštų, vynas išsilietų ir vynmaišiai niekais nueitų. Bet jaunas vynas pilamas į naujus vynmaišius, ir abieji išsilaiko".

Bažnyčia mini Šv. Mariją Goreti, mergelę, kankinę.