2013 m. gruodžio 22 d., sekmadienis

IV ADVENTO SEKMADIENISŠtai mergelė pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis – Dievas su mumis. (Mt1,23)
(Sekmadienio posmelis prieš Evangeliją.)