2013 m. gruodžio 21 d., šeštadienis

III ADVENTO SAVAITĖ

ADVENTO REKOLEKCIJOS PARAPIJOS TIKINTIESIEMS


  Gruodžio 21 d. 17.30 val.  - Atgailos pamaldos.
Bus svečių kunigų.