2013 m. rugpjūčio 9 d., penktadienis

XVIII EILINĖ SAVAITĖ

ŠV. KRYŽIAUS TERESĖ BENEDIKTA (EDITA STEIN), MERGELĖ, KANKINĖ, EUROPOS GLOBĖJA

Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane:
kur aš esu,ten bus ir mano tarnas. 
Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas. (Jn 12, 26)
(Ištrauka iš šios dienos Evangelijos)