2013 m. rugpjūčio 8 d., ketvirtadienis

XVIII EILINĖ SAVAITĖ


(Mt 16, 16) Tada Simonas Petras atsakė: "Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!"
(Ištrauka iš šios dienos Evangelijos)

Šv. Dominykas