2013 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis

XVIII EILINĖ SAVAITĖ

(Mt 15, 28) Tuomet Jėzus tarė jai: "O Moterie, didis tavo tikėjimas! Tebunie tau, kaip prašai." Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

(Šios dienos Evangelija Mt 15, 21-28)

   Lectio Divina Vatercolor Reflections. Eugene Salandra