2013 m. liepos 31 d., trečiadienis

XVII EILINĖ SAVAITĖ

ŠV. IGNACAS LOJOLA, KUNIGAS(Ps 33, 9) Patirinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras