2013 m. liepos 30 d., antradienis

XVII EILINĖ SAVAITĖ

Viešpats - švelnus, maloningas, 
neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo. (Ps 102, 8)
(Ištrauka iš šios dienos atliepiamosios psalmės)