RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMINO Į DANGŲ IŠKILMĖ. ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIK 19 VAL. RUGPJŪČIO 16 D. (KETVIRTADIENĮ) ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

2013 m. liepos 17 d., trečiadienis

XV EILINĖ SAVAITĖ

Sebastien Bourdon. "Degantis krūmas"
Ermitažas. Sankt Peterburgas.


(Mt 11, 25)
Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, 
kad karalystės paslaptis apreiškei mažutėliams. 
(Šios dienos posmelis prieš Evangeliją)