RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMINO Į DANGŲ IŠKILMĖ. ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIK 19 VAL. RUGPJŪČIO 16 D. (KETVIRTADIENĮ) ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

2013 m. liepos 18 d., ketvirtadienis

XV EILINĖ SAVAITĖ

(Mt 11. 28) Ateikite pas mane visi, 
kurie vargstate ir esate prislėgti:
Aš jus atgaivinsiu!
(Ištrauka iš šios dienos Evangelijos)