RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMINO Į DANGŲ IŠKILMĖ. ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIK 19 VAL. RUGPJŪČIO 16 D. (KETVIRTADIENĮ) ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

2013 m. liepos 13 d., šeštadienis

XIV EILINĖ SAVAITĖ
Ištraukos iš šios dienos Evangelijos:

(Mt 10, 32) Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje.

Mt 10, 29-30 Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką?
Ir vis dėl to nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios.
O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti.