RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMINO Į DANGŲ IŠKILMĖ. ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIK 19 VAL. RUGPJŪČIO 16 D. (KETVIRTADIENĮ) ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

2013 m. liepos 14 d., sekmadienis

XV EILINĖ SAVAITĖ

(Įst 30, 14) Ne! Tas žodis yra tau labai arti, - jis yra tavo lūpose ir tavo širdyje, kad vykdytumei.


Vinzent van Gogh. "Gailestingasis samarietis"