Liepos 31 d. Tituliniai Šv. apaštalo Jokūbo atlaidai. Atlaidams vadovaus kun. Marius Talutis

2021 m. gruodžio 24 d., penktadienis

  Mieli parapijiečiai,

Dėkojame Jums, kad remiate mūsų parapijos bažnyčią.

Šiais metais nebus galimybės aplankyti parapijiečių dėl susiklosčiusios pandemijos. Parapija turi nemažai skolos, prasidėjo  šildymo sezonas. 

  Auką bažnyčios išlaikymui galite atnešti į bažnyčią arba pervesti į parapijos banko sąskaitą.

Rekvizitai

Banko sąskaita
Luminor bankas:
Sąskaitos numeris: LT374010040500061003
Pavadinimas:
Žiežmarių šv. Apaštalo Jokūbo parapija Telaimina Jus Dievas.

Parapijos klebonas kun. Rokas Puzonas