2021 m. balandžio 14 d., trečiadienis

Popiežiaus maldos intencija: už pagrindines žmogaus teises

 Popiežius Pranciškus prašo balandžio mėnesį
 kartu su juo melstis už žmogaus teisių gynėjus.

Ginant pagrindines žmogaus teises reikia drąsos ir ryžto. 
Galvoju apie kovą su skurdu, nelygybe, darbo, žemės ir 
būsto trūkumu, socialinių ir darbo teisių pažeidimais. 
Juk labai dažnai pagrindinės žmogaus teisės nėra visiems
 užtikrinamos vienodai. Yra pirmos, antros ir trečios rūšies 
žmonių ir žmonių, kurie laikomi atliekomis. Taip negali būti. 
Teisės turi būti vienodos visiems. Kai kur žmonių orumo gynėjai
 patenka į kalėjimą, net ir be teismo. Kitur jie šmeižiami. 
Kiekvienas žmogus turi teisę integraliai vystytis ir nė viena šalis
 negali paneigti šios pagrindinės teisės.
„Melskimės už tuos, kurie rizikuodami savo 
gyvybėmis kovoja už pagrindines žmogaus
 teises diktatūrų bei autoritarinių režimų 
varžomuose ir demokratijos krizės ištiktuose 
kraštuose, kad ir jų auka ir darbas duotų gausių vaisių.“