Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

2020 m. rugsėjo 19 d., šeštadienis

 Tėvų dėmesiui

Dėl pirmos Šv. Komunijos ir Sutvirtinimo Sakramento

  Tėvai, kurių vaikai sulaukę 10 metų, besimokantys 4 klasėje ir vyresni, norintys ruoštis pirmai Šv. Komunijai, turi rugsėjo mėnesį užrašyti pas kleboną bažnyčioje. Spalio 2 d. vakare, 19 val. bažnyčioje bus susitikimas su tėvais. 

  Jaunimas sulaukęs 15 metų ir vyresni, norintys ruoštis Sutvirtinimo sakramentui, kviečiami taip pat rugsėjo mėnesį registruotis pas kleboną bažnyčioje, o pirmas susitikimas vyks taip pat spalio 2 dieną, 19 val. Žiežmarių bažnyčioje.