2020 m. sausio 2 d., ketvirtadienis


POPIEŽIAUS INTENCIJOS SAUSIO MĖNESIUI
Šventasis Tėvas prašo kartu su juo melstis, kad krikščionys, 
kitų religijų išpažinėjai ir visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje
 taiką ir teisingumą.
"Susipriešinusiame ir susiskaldžiusiame pasaulyje raginu 
kurti susitaikinimą ir brolybę tarp tikinčiųjų ir visų geros valios žmonių. 
Tikėjimas mus įkvepia skleisti taikos, darnos ir bendro gėrio vertybes.
 Melskimės, kad krikščionys, kitų religijų išpažinėjai ir geros valios žmonės 
visi kartu stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą."