RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMINO Į DANGŲ IŠKILMĖ. ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIK 19 VAL. RUGPJŪČIO 16 D. (KETVIRTADIENĮ) ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

2018 m. gegužės 29 d., antradienis

A+A Kun. Vincento Pinkevičiaus mirimo pirmosios metinės


Šv. Mišios bus aukojamos birželio 2 d. (šeštadienį) 12 val.
Kviečiame dalyvauti ir melstis už ilgametį mūsų parapijos kunigą altaristą.