2017 m. lapkričio 16 d., ketvirtadienis

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA


Evangelija (Jn 19, 25–27)
    Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė, ir Marija Magdalietė.
    Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.