2014 m. rugsėjo 27 d., šeštadienis

XXVI eilinio Sekmadienio Evangelija(Mt 21.28-32)    Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams:
    „Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: 'Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne'. Šis atsakė: 'Nenoriu', bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais.   Šis jam atsakė: 'Einu, viešpatie', bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“
    Jie atsakė: „Pirmasis“.
    Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Betgi jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo“.

________________________

  Šį sekmadienį Šv. Mišių metu meldžiamasi už visų eismo dalyvių sąmoningumą.
 Tikintieji raginami būti atsargūs, mandagūs, blaivūs, kantrūs - sąmoningi eismo dalyviai.
  Gerbkime vieni kitus kelyje.
qr code