2014 m. birželio 1 d., sekmadienis

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS). TĖVO DIENA

SEKMADIENIO EVANGELIJA

Mt 28, 16-20

Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: 
    „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

Tėvų palaiminimas mūsų parapijoje"Regina coeli" maldos transliacija iš Šv. Petro aikštės Vatikane. 13.00 val. (Tiesiogiai).