2014 m. balandžio 6 d., sekmadienis

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS


"„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane,– nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius." (Jn 11, 25 b)