2014 m. balandžio 22 d., antradienis

Dviejų palaimintųjų popiežių paskelbimo šventaisiais iškilmės Dievo Gailestingumo (Atvelykio) sekmadinį  Atvelykio sekmadinį, balandžio 27 dieną, 11.00 valandą, tikintieji kviečiami  stebėti popiežių pal. Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizacijos - paskelbimo šventaisiais iškilmes per LRT televiziją, internetiniu Vatikano kanalu, Youtube tinklapyje.
Transliacija bus galima iš parapijos internetinio tinklapio ir facebook tinklapyje patalpintos nuorodos.