2014 m. kovo 7 d., penktadienis

Penktadienis po Pelenų dienos

(Am 5, 14) Siekite gėrio, ne blogio, tada jūs gyvensite, ir Viešpats bus su jumis.
(Šios dienos Šv. Mišių posmelis prieš Evangeliją.)