2014 m. sausio 21 d., antradienis

II EILINĖ SAVAITĖ

4 MALDŲ UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ DIENA:


     Ištikimasis Dieve, dėkojame už Tavo nepajudinamą meilę ir atsidavimą, kuris debesis siekia. Džiugioje viltyje laukiančius, kartu dirbančius ir besimeldžiančius vardan regimos Tavo bažnyčios vienybės, užliek mus pasitikėjimu Tavaisiais pažadais. To meldžiame per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, Šventosios Dvasios galia, vieną Dievą, dabar ir per amžius. Amen.

Maldų už krikščionių vienybę savaitė 2014
- "Dievas pasirenka mažuosius",- kalbėjo Popiežius Pranciškus antradienio Šv. Mišių metu.