2013 m. gruodžio 27 d., penktadienis

ŠV. JONAS, APAŠTALAS IR EVANGELISTAS


       
     

                   Tave, Dieve, garbinam, Tave, Viešpatie, išpažįstam. 
                     Tave apaštalų choras garbingas šlovina.
            (Šios dienos posmelis prieš Evaneliją.)