2013 m. gruodžio 14 d., šeštadienis

II ADVENTO SAVAITĖ


Bažnyčia mini Šv. Kryžiaus Joną, kunigą, Bažnyčios mokytoją.

 
Palaiminti dvasingieji vargdieniai:
 jų yra dangaus karalystė. (Mt 5, 3)