2013 m. liepos 26 d., penktadienis

ŠV. JOAKIMAS IR ONA. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS TĖVAI

"Šlovė Joakimui ir Onai: į jų rankas Viešpats buvo atidavęs visų tautų palaimą."
(Šios dienos Šv.Mišių įžangos priegiesmis)