RUGPJŪČIO 15 D. ŠVČ. M. MARIJOS ĖMINO Į DANGŲ IŠKILMĖ. ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIK 19 VAL. RUGPJŪČIO 16 D. (KETVIRTADIENĮ) ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

2013 m. liepos 11 d., ketvirtadienis

ŠV. BENEDIKTAS, ABATAS, EUROPOS GLOBĖJAS

"Palaiminti dvasingieji vargdieniai:
jų yra dangaus karalystė." (Mt 5,3)

Šv. Benediktas.