2016 m. lapkričio 20 d., sekmadienis

                       KRISTUS, VISATOS VALDOVAS 
                              (KRISTUS KARALIUS)

Evangelija (Lk 23, 35–43)

    Prikalus ant kryžiaus Jėzų, žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai, tyčiodamiesi iš Jėzaus, kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbi, jei jis – Dievo išrinktasis Mesijas!“ 

    Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam acto ir sakydami: „Jei tu žydų karalius – gelbėkis pats!“ Viršum jo buvo užrašas: „Šitas yra žydų karalius“. 
    Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!“ 
    Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko blogo nėra padaręs“. 
    Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“ 
    Jėzus jam atsakė: „Aš tau pažadu: dar šiandien su manimi būsi rojuje“.