PENKTADIENIAIS PO 18 VAL. ŠV. MIŠIŲ VYKSTA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. KVIEČIAME

2023 m. balandžio 1 d., šeštadienis

PAMADŲ TVARKA VELYKŲ TRIDIENYJE 


Didysis ketvirtadienis (balandžio 6 d.) Šv. Mišios Viešpaties paskutinės vakarienės atminimui 18 val.

Didysis Penktadienis (balandžio 7 d.) 

 Viešpaties kančios pamaldos 18 val.  

Didysis Šeštadienis (balandžio 8 d.) Velyknakčio pamaldos 20 val. 

(Atsinešti Krikšto žvakę ir indelį su vandeniu).

Viešpaties Prisikėlimas (Velykos) (balandžio 9 d.) Velykų ryto pamaldos 8 val.

Po šv. Mišių bus laiminami valgiai.


Antra Šv. Velykų diena (balandžio 10 d.) šv. Mišios 10 val.