PENKTADIENIAIS PO 18 VAL. ŠV. MIŠIŲ VYKSTA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. KVIEČIAME

2023 m. sausio 10 d., antradienis

Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui


Melskimės, kad pedagogai būtų patikimi liudytojai, kurie moko brolybės, 
o ne konkurencijos, ir padeda pažeidžiamiausiems jaunuoliams.
Norėčiau pasiūlyti pedagogams į mokymo programą įtraukti naują dalyką – brolystę. 
Ugdymas yra meilės įkvėptas darbas, kuris nušviečia kelią, ugdo brolybės 
jausmą ir skatina padėti pažeidžiamiausiems žmonėms.
 Ugdytojas yra liudytojas, kuris perduoda ne tik žinias, bet taip pat savo patirtį ir įsipareigojimą.
 Tai žmogus, kuris yra gerai įvaldęs trejopą – proto, širdies ir rankų – kalbą.
 Jis moka su džiaugsmu dalytis. Toks ugdytojas sulaukia dėmesio ir kuria bendruomenę. Kodėl?

 Todėl, kad jis yra liudytojas.