Liepos 31 d. Tituliniai Šv. apaštalo Jokūbo atlaidai. Atlaidams vadovaus kun. Marius Talutis

2022 m. birželio 2 d., ketvirtadienis

Popiežiaus maldos intencija birželiui: už šeimas

 


Melskimės už krikščionių šeimas visame pasaulyje,
 už kiekvieną šeimą ir už visas šeimas,
 kad jos kasdien dalytųsi meile ir liudytų šventumą.