2022 m. gegužės 6 d., penktadienis

Gyvoji maldos grandinė gegužės 15 d.Gegužės 15 dieną, sekmadienį, Žiežmarių parapijoje vyks Švč Sakramento adoracija.


 "Nėra veiksmingesnio bei patikimesnio būdo pasiekti tvirtą bei ilgalaikę taiką pasaulyje kaip Švč. Sakramento garbinimas" - Jonas Paulius II

Gegužės 18 d., minint Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro globėjo Šv. Jono Pauliaus II-ojo gimtadienį, jau antrąjį kartą kviečiame jaunus žmones jungtis į gyvąją maldos grandinę meldžiantis už mūsų brolius ir seseris Ukrainoje. 
 Gyvosios maldos grandinės centras - adoracijos malda, kurios metu jaunimas visose vyskupijos parapijose yra kviečiamas prašyti Šv. Jono Pauliaus II užtarimo. Praėjusių metų gegužės 18-ąją Kaišiadorių vyskupijoje adoracijos malda apjungė 13 vyskupijos parapijų ir daugiau nei 200 šimtus jaunuolių, kviečiame ir šiais metais tuo pačiu laiku, gegužės 18 d., visų parapijų jaunimą, jų mokytojus, katechetus, draugus bei artimuosius sujungti širdis į vieną bendrą maldą už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje.
Gegužės 18 dieną melsimės viena širdimi su visu Kaišiadorių vyskupijos jaunimu. Parapijai užsiregistravus, ji bus įtraukta į bendrą maldos žemėlapį.