2020 m. lapkričio 4 d., trečiadienis


POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJOS LAPKRIČIO MĖNESIUI

Dirbtinis intelektas yra dabartinės epochos kaitos pagrindas. Robotika,
jei ji susieta su bendrojo gėrio siekimu, gali padaryti pasaulį geresnį.
Tačiau, jei technologijų pažanga didina nelygybę, ji nėra tikra pažanga.
Visas pažangos procesas turi gerbti žmogaus asmens orumą ir kūriniją.
Melskimės, kad robotikos ir dirbtinio intelekto pažanga
visada tarnautų žmonijai.