Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

2020 m. spalio 17 d., šeštadienis

 XXIX EILINIS SEKMADIENIS

Evangelija (Mt 22, 15–21)    Fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų sugauti kalboje. 
    Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesiakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, neatsižvelgi į asmenis. Tad pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?“ 
    Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spendžiate man pinkles, veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam denarą. 
    Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“ 
    Jie atsakė: „Ciesoriaus“. 
    Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“.