2020 m. spalio 25 d., sekmadienis

 PAMALDŲ TVARKA


Lapkričio 1 d. Šv. Mišios - 10 val., 12 val. Suma. 

Po sumos 13 val. gedulinga procesija į Žiežmarių kapines.


18 val. gedulingosios Šv. Mišios už mirusius.


Lapkričio 2 d. Vėlinės. Šv. Mišios 10 val, 12 val. ir 18 va.

16 val. 30 bus giedamas Švč. Jėzaus vardo  rožančius už mirusius.


Vėlinių oktavoje šiokiadieniais Šv. Mišios už mirusius: 

ryte 9 val.

vakare 18 val.