Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

2020 m. rugpjūčio 14 d., penktadienis

 ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (ŽOLINĖ) IŠVAKARIŲ MIŠIOS


 Evangelija (Lk 11, 27–28) 


 Jėzui bekalbant, viena moteris iš minios garsiai sušuko: „Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai! O jis atsiliepė: „Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi“.