2020 m. birželio 6 d., šeštadienisSveikiname  kleboną, parapijos dvasios Tėvą kun. Roką Puzoną 38 kunigystės metinių proga.

Dievo palaimos ir stiprybės!