Likime namuose, tiesiogiai iš Žiežmarių Bažnyčios pamaldos transliuojamos parapijos facebook puslapyje: Didįjį Ketvirtadienį - 18 val. Didįjį Penktadienį - 18 val. Didįjį Šeštadienį- 19 val. Velykų rytą -8 val. Velykų II dieną - 10 val.

2020 m. vasario 25 d., antradienis


GAVĖNIA yra susikaupimo, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo laikas, kuriame mes turime susitaikyti su Dievu, su savimi, su žmonėmis. Tai Bažnyčios teikiama dovana - galimybė tinkamai pasiruošti didžiausiai Šventei - Jėzaus Kristaus Prisikėlimui - Velykoms, atsiversti, naudotis Susitaikinimo (Išpažinties) skramentu. 

Kryžiaus kelias apmąstomas  penktadieniais 17.30 val (prieš 18 val. Šv. Mišias) ir sekmadieniais 11.30 ( po 10 valandos Šv. Mišių).
"Graudūs verksmai" (Jėzaus kančios apmąstymo pamaldos) giedami sekmadieniais po 12 val. Šv. Mišių .