2019 m. gruodžio 22 d., sekmadienis

PAMALDŲ TVARKA KALĖDŲ LAIKOTARPYJE

Gruodžio 24 d. (antradienis) -  
ŠV. KALĖDŲ NAKTIES-PIEMENĖLIŲ ŠV. MIŠIOS - 22 val. 

Gruodžio 25 d. (trečiadienis) -  ŠV. KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIOS - 8 val. ir 12 val.

Gruodžio 26 d. (ketvirtadienis) – Antroji Kalėdų dienaŠv. Stepono kankinio šventė, Šv. Mišios – 10 ir 12 val. Šventinamas maistas gyvūnams ir gyvuliams.

Gruodžio 27 d. (penktadienis) – Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventė, Šv. Mišios – 9 val. ir 18 val. Šv. Mišių metu  laiminamas vynas.


Gruodžio 29 d. (sekmadienis) – ŠVENTOJI ŠEIMA: Jėzus, Marija ir Juozapas. 
 Šv. Mišios 10 ir 12 val.

Gruodžio 31 d. (antradienis) - Šv. Mišios aukojamos 9 val. ir  18 val.  Po šv. Mišių padėka už 2019 m.

Sausio 1 d. (trečiadienis - Naujieji Metai)
Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos (Naujieji Metai) katalikams privaloma iškilmė.

Sausio 5 d. (sekmadienis) - 10 ir 12 val. 

Sausio 6 d. (pirmadienis)  VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai) Šv. Mišios – 10 val. 12 val. ir 18 val. Laiminami kreida, auksas ir smilkalai.