2019 m. spalio 27 d., sekmadienis

PAMALDŲ TVARKA

Lapkričio 1d. Šv. Mišios - 10 val. ir 12 val. suma. Po sumos 13 val. 30 - gedulinga procesija į Žiežmarių kapines.

18 val. - gedulingos Šv. Mišios už mirusiuosius.

Lapkričio 2 d. Vėlinės - Šv. Mišios: 10, 12, ir 18 val.
16 val. 30 bus giedamas Švč. Jėzaus vardo rožančius už mirusiuosius.

Vėlinių oktavoje šiokiadieniais Šv. Mišios už mirusius vakarais 18 val.

Lapkričio 4 d. pirmadienį bus lankomos šios kapinės:


 1. Turloviškių km. kapinės: 11 val.
 2. Skudenių km. kapinės: 11 val. 30
 3. Mūro Strėvininkų km. kapinės: 12  val.
 4. Graužų km. kapinės: 12 val. 30
 5. Burbiškių km. kapinės: 13 val.
 6. Liutonių km. kapinės: 13 val. 30

Lapkričio 5 d. antradienį bus lankomos šios kapinės:
 1. Medinių Strėvininkų km. kapinės: 11 val.
 2. Žideikiškių km. kapinės: 11 val. 30
 3. Morkūnų km. kapinės: 12 val.
 4. Bublių km. kapinės: 12 val. 30
 5. Antakalno km. kapinės: 13 val.
 6. Stoniavos km. kapinės: 13 val. 30

Lapkričio 6 d. trečiadienį bus lankomos šios kapinės:
 1. Bačkonių km. kapinės: 13 val.
 2. Kudonių km. kapinės: 13 val. 30
 3. Strošiūnų km. kapinės: 14 val.
 4. Vladikiškių km. kapinės: 14 val. 30
Lapkričio 7 d. ketvirtadienį bus lankomos šios
kapinės:
 1. Kairiškių km. kapinės: 10 val. 30
 2. Juknonių km. kapinės: 11 val.
 3. Pakertų km. kapinės: 11 val. 30
 4. Kibučių km. kapinės 12 val.
 5. Buividonių km. kapinės 12 val. 15
 6. Dainių km. kapinės: 12 val. 30
 7. Slabados km. kapinės: 13 val.
 8. Balcariškių km. kapinės: 13 val. 30