Kiekvieną dieną nuo 12 iki 13 val. mūsų parapijos bažnyčia atvira norintiems privačiai, asmeniškai melstis. (Įėjimas pro šoninius vartelius.)

2019 m. spalio 27 d., sekmadienis

PAMALDŲ TVARKA

Lapkričio 1d. Šv. Mišios - 10 val. ir 12 val. suma. Po sumos 13 val. 30 - gedulinga procesija į Žiežmarių kapines.

18 val. - gedulingos Šv. Mišios už mirusiuosius.

Lapkričio 2 d. Vėlinės - Šv. Mišios: 10, 12, ir 18 val.
16 val. 30 bus giedamas Švč. Jėzaus vardo rožančius už mirusiuosius.

Vėlinių oktavoje šiokiadieniais Šv. Mišios už mirusius vakarais 18 val.

Lapkričio 4 d. pirmadienį bus lankomos šios kapinės:


 1. Turloviškių km. kapinės: 11 val.
 2. Skudenių km. kapinės: 11 val. 30
 3. Mūro Strėvininkų km. kapinės: 12  val.
 4. Graužų km. kapinės: 12 val. 30
 5. Burbiškių km. kapinės: 13 val.
 6. Liutonių km. kapinės: 13 val. 30

Lapkričio 5 d. antradienį bus lankomos šios kapinės:
 1. Medinių Strėvininkų km. kapinės: 11 val.
 2. Žideikiškių km. kapinės: 11 val. 30
 3. Morkūnų km. kapinės: 12 val.
 4. Bublių km. kapinės: 12 val. 30
 5. Antakalno km. kapinės: 13 val.
 6. Stoniavos km. kapinės: 13 val. 30

Lapkričio 6 d. trečiadienį bus lankomos šios kapinės:
 1. Bačkonių km. kapinės: 13 val.
 2. Kudonių km. kapinės: 13 val. 30
 3. Strošiūnų km. kapinės: 14 val.
 4. Vladikiškių km. kapinės: 14 val. 30
Lapkričio 7 d. ketvirtadienį bus lankomos šios
kapinės:
 1. Kairiškių km. kapinės: 10 val. 30
 2. Juknonių km. kapinės: 11 val.
 3. Pakertų km. kapinės: 11 val. 30
 4. Kibučių km. kapinės 12 val.
 5. Buividonių km. kapinės 12 val. 15
 6. Dainių km. kapinės: 12 val. 30
 7. Slabados km. kapinės: 13 val.
 8. Balcariškių km. kapinės: 13 val. 30