2019 m. liepos 8 d., pirmadienis

Popiežiaus intencijos liepos mėnesiui

Nuo teisėjų priklauso sprendimai, kurie daro įtaką asmenų
teisėms ir gėriams.

Tam, kad išliktų nepriklausomi, teisėjai turi būti nešališki ir atsispirti spaudimui,
nes tai gali suteršti sprendimus, kuriuos jie turi priimti.

Teisėjai turi sekti Jėzaus, kuris niekada nesidera dėl tiesos,
pavyzdžiu.

Melskimės, kad visi tie, kurie užtikrina teisingumą,
išliktų moraliai vientisi ir kad neteisingumas
 pasaulyje netartų paskutinio žodžio.