2019 m. gegužės 3 d., penktadienis

POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJA GEGUŽĖS MĖNESIUI Afrikos etninį ir kalbinį susiskaldymą, genčių nesantaiką galima įveikti ugdant skirtingumų vienybę. Dėkoju vienuolėms, kunigams, pasauliečiams ir misionieriams už darbą, siekiant įvairių Afrikos visuomenės dalių dialogo ir susitaikinimo. Šį mėnesį melskimės, kad savo narių pastangomis Bažnyčia Afrikoje ugdytų tautų vienybę, būtų šiam žemynui vilties ženklas.