2019 m. gegužės 12 d., sekmadienis

IV VELYKŲ SEKMADIENIS

Evangelija (Jn 10, 27–30)
   

 Jėzus žydams pasakė:
    „Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš
mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos. Aš ir Tėvas esame viena“.